گرامر دیروز . مبتدی

– دوشنبه 10 شهریور

چرا این کفشهاشو پات نمیکنی؟

آخه زیادی بزرگن

 

وقتی میخوایم بگیم “… + زیادی

They are too big

معنیش بار منفی داره

این نکات گرامری ساده زیادن و اکثرا زبان آموزها بلد نیستن. اگه میخوای با اساتید ما تماس صوتی داشته باشی و کلاس خصوصی آنلاین برداری به مشاور پیام بده.