گرامر امروز . متوسط

– پنجشنبه 13 شهریور

هرچی دویدم به خط پایان نرسیدم

The more I ran, the less I could get to the finish line

همونطور که از مثال معلومه این جملات رو با ساختار
… صفت برتر + the + …. + صفت برتر + the
میگیم

 

 

توضیح معلم:

این ساختارهای گرامری زیادن و اکثرا زبان آموزها بلد نیستن. اگه میخوای با اساتید ما تماس صوتی داشته باشی و کلاس خصوصی آنلاین برداری به مشاور پیام بده.