گرامر امروز . مبتدی

– پنجشنبه 13 شهریور

میدونیم که a few قبل از اسامی قابل شمارش میاد و یعنی چند تا

مثل : a few friends یعنی چند تا دوست

یادتون باشه ، اگه few اومد و a نداشت ، جمله معنی منفی داره

I have few friends
من هیچ دوستی ندارم

توضیح معلم:

این نکات گرامری ساده زیادن و اکثرا زبان آموزها بلد نیستن. اگه میخوای با اساتید ما تماس صوتی داشته باشی و کلاس خصوصی آنلاین برداری به مشاور پیام بده.