کلیپ با زیرنویس سطح مبتدی

🎥 کلیپ با زیرنویس فارسی و انگلیسی همزمان ! عالی برای تقویت مکالمه

میخوای به جای 2 سال، تو 6 ماه انگلیسیت رو عالی کنی؟
تنها مجموعه ای که بهترین ویدئوهای آموزشی رو داره
1700 کلیپ در 24 DVD درس بندی شده👇

توضیح:  englishlearner.ir/t/S.html
تلفن: 02177287193- 09355411965
تلگرام : @Moshaver_1