مكالمه آخر هفته

– پنجشنبه 30 شهريور

آخر هفته وقت تمرين مكالمه است !

مكالمه رو چند بار گوش كنين تا حفظ بشين:

فايل صوتي:

اگه مكالمه ات ضعيفه و دوست داري خيلي سريع پيشرفت كني:
1- تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر