لغت ديروز . مبتدي

– دوشنبه 10 مهر

يه لغت كاربردي ياد بگيريم:

talent = استعداد

talented = با‌استعداد

میخوای سریع و راحت انگلیسیت رو عالی کنی؟
1- تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر