لغت امروز . متوسط

– پنجشنبه 13 مهر

لغت امروز :

اول اين سه تا مثال رو با دقت بخونين:

One day I’ll have my revenge

He dreamed of taking revenge on his father’s killers

She wanted revenge for the insult

تلفظ:

میخوای سریع و راحت انگلیسیت رو عالی کنی؟
1- تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر