لغت امروز . مبتدي

– پنجشنبه 13 مهر

لغت امروز arrive يه فعله به معني “رسيدن” :

He arrived late as usual

تلفظ:

میخوای سریع و راحت انگلیسیت رو عالی کنی؟
1- تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر