تمرين مكالمه

تو اين مكالمه ياد ميگيرين كه چطور از آرايشگاه وقت بگيرين.

چند بار تمرين كنين:

فايل صوتي:

قوي ترين كلاس خصوصي آنلاين:
تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
يا تماس بگير: 02177287193