اصطلاح ديروز . متوسط

– دوشنبه 10 مهر

اصطلاح كاربردي امروز:

میخوای سریع و راحت انگلیسیت رو عالی کنی؟
1- تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر