اصطلاح ديروز . مبتدي

– دوشنبه 10 مهر

تو فيلم ها شايد شنيده باشين كه به پليس ميگن cop:

!There’s a cop coming

میخوای سریع و راحت انگلیسیت رو عالی کنی؟
1- تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر