آموزش انگلیسی با فیلم 51

كليپی از انيميشن Jungle Book 2016
روی این کلیپ ها زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان گذاشتیم تا راحت هم لیسنینگ هم مکالمه تون رو تقویت کنین

اینجوری مکالمه ات رو عالی کن
جمله به جمله نگه دار، متن و معنی رو نگاه کن، مکالمه رو بلند تکرار کن

17 انيميشن با دوزيرنويس همزمان:

سوال داری تو تلگرام از مشاور بپرس: