آموزش انگلیسی با فیلم 5

1 دقیقه از کارتون Ice Age 4 با زیرنویس فارسی و انگلیسی برای تقویت مکالمه و لیسنینگ

17 کارتون کامل با زیرنویس فارسی و انگلیسی همزمان: