آموزش انگلیسی با فیلم 40

كليپی از كارتون Pete’s Dragon – سطح مبتدي
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

عالی برای تقویت مکالمه

مجموعه کامل اين انيميشن ها رو ميخوای؟

تو تلگرام به مشاور پیام بده: