آموزش انگلیسی با فیلم 38

كليپ تقويت مكالمه از ویدئوهای EngVid – مخصوص سطح متوسط به بالا
با زيرنويس انگليسي

مجموعه کامل ویدئوهای درس بندی شده رو میخوای؟

تو تلگرام به مشاور پیام بده: