آموزش انگلیسی با فیلم 28

كليپ تقويت مكالمه از کارتون Ice Age 4 – سطح متوسط
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

کارتونهای کامل رو میخوای؟

 

سوال داری تو تلگرام از مشاور بپرس: