آموزش انگلیسی با فیلم 27

كليپ تقويت مكالمه از ویدئوهای English Learner – مخصوص سطح مبتدی
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

مجموعه کامل ویدئوهای درس بندی شده رو میخوای؟

تو تلگرام به مشاور پیام بده: