آموزش انگلیسی با فیلم 26

كليپ تقويت مكالمه از کارتون Pete’s Dragon 2016 – سطح مبتدی
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

کارتونهای کامل رو میخوای؟

 

سوال داری تو تلگرام از مشاور بپرس: