آموزش انگلیسی با فیلم 25

كليپ تقويت مكالمه از ویدئوهای Interchange – مخصوص سطح مبتدی و متوسط
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

مجموعه کامل ویدئوهای درس بندی شده رو میخوای؟

تو تلگرام به مشاور پیام بده: