آموزش انگلیسی با فیلم 22

كليپ تقويت مكالمه از کارتون رنگو – مخصوص سطح متوسط به بالا
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

میتونی نحوه کار با کارتونها رو از مشاور بپرسی: