آموزش انگلیسی با فیلم 23

كليپ تقويت مكالمه از ویدئوهای Interchange – مخصوص سطح Pre-Intermediate به بالا
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

مجموعه کامل ویدئوهای درس بندی شده رو میخوای؟

تو تلگرام به مشاور پیام بده: