آموزش انگلیسی با فیلم 11

میدونی معنی این لغتها و اصطلاحات چیه؟

…trip, gather, coordinates, hang on, grove, change someone’s mind, route, flock

لغتها و اصطلاحاتی که با فیلم یاد بگیری هیچوقت یادت نمیره !

کارتونهای کامل با زیرنویس فارسی و انگلیسی همزمان: