آموزش انگليسي با فيلم 50

كليپی از انيميشن Rise of Guardians
روی این کلیپ ها زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان گذاشتیم تا راحت هم لیسنینگ هم مکالمه تون رو تقویت کنین

تو هر سطحي كه باشين با اين انيميشن ها ميتونين مكالمه تون رو عالي كنين. 17 انيميشن با دوزيرنويس همزمان:

سوال داری تو تلگرام از مشاور بپرس: