آموزش انگليسي با فيلم 45

كليپی از فيلم-انيميشن The Jungle Book 2016
روی این کلیپ ها زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان گذاشتیم تا راحت هم لیسنینگ هم مکالمه تون رو تقویت کنین

تو هر سطحي كه باشين با اين انيميشن ها ميتونين مكالمه تون رو عالي كنين:

17 انيميشن با دوزيرنويس همزمان:

سوال داری تو تلگرام از مشاور بپرس: